Mokymai

HIL organizuoja mokymus viešųjų pirkimų klausimais

Pasirengimas VP specialisto atestacijai

2023 m. sausio 1 d. įsigalios Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimai, kuriais remiantis bent vienas institucijos sudarytos viešojo pirkimo komisijos narys privalės turėti pirkimų specialisto pažymėjimą. Jį nustatyta tvarka išduoda Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), specialistui išlaikius žinių patikrinimo egzaminą. Pirkimų specialistų žinių patikrinimą VPT pradėjo vykdyti nuo 2022 m. liepos 1 d.

Minėtais VPĮ pakeitimais atsižvelgiama į 2018 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą Lietuvos viešųjų pirkimų profesionalizacijos strategiją (žr. ataskaitą Improving Lithuania’s Public Procurement System: Implementation of Profesionalisation and Certification Frameworks), kurioje rekomenduota kelti pirkimų specialistų kvalifikaciją Lietuvoje įdiegiant šių specialistų sertifikavimą. HIL lektorė, viešųjų pirkimų ekspertė Neringa Virbickaitė konsultavo EBPO ir dalyvavo rengiant šią strategiją.

VPT paskelbė Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimus ir nustatė, kad egzaminas apims žinių patikrinimą šiose viešųjų pirkimų vykdymo srityse (moduliuose):

I modulis. Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai (HIL mokymai: Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, Viešųjų pirkimų principai ir tikslai)

II modulis. Įvadas į viešuosius pirkimus (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

III modulis. Rinkos tyrimas ir poreikių analizė (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

IV modulis. Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas (HIL mokymai: Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas: taisyklės ir galimybės)

V modulis. Pirkimo dokumentai, jų turinys (HIL mokymai: Pirkimo dokumentai: reikalavimai ir rengimo principai, Pirkimo objekto skaidymas į dalis: reikalavimai ir galimybės, Pirkimo dokumentų keitimo galimybės)

VI. Kvalifikacijos reikalavimai ir pašalinimo pagrindai (HIL mokymai: Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai, Kvalifikacijos reikalavimų kategorijos: tikslai ir reikšmė, Tiekėjo pašalinimo pagrindai)

VII modulis. Techninė specifikacija (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

VIII modulis. Pasiūlymų vertinimo kriterijai (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

IX modulis. Viešojo pirkimo sutarties keitimas (HIL mokymai: Viešojo pirkimo sutarties keitimas: reglamentavimas ir galimybės)

X modulis. Pasiūlymų vertinimas ir laimėtojo nustatymas (HIL mokymai: Pasiūlymų vertinimas ir pasiūlymų tikslinimo galimybės)

XI modulis. Žalieji pirkimai (HIL mokymai: Darnūs viešieji pirkimai: Nyderlandų patirtis)

XII modulis. Socialiai atsakingi pirkimai (HIL mokymai: Socialiai atsakingi pirkimai)

XIII modulis. Inovatyvūs pirkimai (HIL mokymai: Inovacijos ir viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma?, Inovacijų viešieji pirkimai: Nyderlandų patirtis)

XIV modulis. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas (HIL mokymai: Pirkimo objekto skaidymas į dalis: reikalavimai ir galimybės)

XV modulis. Preliminarios sutartys (HIL mokymai: Preliminariosios sutartys ir dinaminė pirkimo sistema: pasirinkimo ir taikymo ypatumai)

XVI modulis. Dinaminė pirkimo sistema (HIL mokymai: Preliminariosios sutartys ir dinaminė pirkimo sistema: pasirinkimo ir taikymo ypatumai)

XVII modulis. e-viešieji pirkimai (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

XVIII modulis. Centralizuoti viešieji pirkimai (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

XIX modulis. Informacijos viešinimas ir ataskaitų teikimas (HIL ekspertai jūsų organizacijai gali surengti vidinius mokymus šia tema)

XX modulis. Ginčų sprendimas (HIL mokymai: Viešieji pirkimai: ginčų sprendimas civiline ir administracine tvarka)

HIL ekspertų parengtose mokymų programose išsamiai apžvelgiami VPT žinių patikrinimo egzaminui aktualūs klausimai, didelis dėmesys skiriamas probleminiams klausimams, teismų praktikos aptarimui.

Kviečiame dalyvauti mūsų organizuojamuose mokymuose ir pasirengti atestacijai!

Vidiniai mokymai

Surengsime vidinius mokymus jūsų organizacijos darbuotojams bet kuria mūsų siūloma arba kita – jums aktualia – viešųjų pirkimų tema. Susisiekite su mumis – aptarsime jūsų poreikius, pasiūlysime jūsų organizacijai pritaikytą mokymų programą bei lektorių, suderinsime jums tinkamą mokymų laiką, trukmę bei mokymų formą (jūsų pasirinktoje vietoje ar nuotoliniu būdu).

Parašykite mums mokymai@hil.lt arba paskambinkite tel. +370 647 09300.

Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais

HIL ekspertai teikia konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais. Susisiekite su mumis – išklausysime jūsų problemą, pasiūlysime patyrusį viešųjų pirkimų ekspertą ir suderinsime konsultacijai tinkamą laiką (susitikimas gali vykti jūsų organizacijoje arba nuotoliniu būdu).

Parašykite mums mokymai@hil.lt arba paskambinkite tel. 8 613 73312.