Pirkimo objekto skaidymas į dalis: reikalavimai ir galimybės

Su lektore Neringa Virbickaite

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 3 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

69,00 

Aprašymas

Tarptautinių pirkimų atveju Viešųjų pirkimų įstatymas numato perkančiosios organizacijos pareigą skaidyti pirkimo objektą į dalis. Kartu įstatymas pateikia išimtis, kurioms esant pirkimo objektas galėtų būti neskaidomas. Tačiau pirkimo objekto skaidymas į dalis nėra savitikslis. Šiuo institutu, visų pirma, siekiama sudaryti sąlygas viešuosiuose pirkimuose dalyvauti smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. Kita vertus, perkančioji organizacija, pasirinkusi tinkamą pirkimo objekto skaidymo į dalis strategiją (net ir tais atvejais, kai pirkimo objekto skaidymo į dalis pareiga nėra numatyta), gali pasiekti ir kitų tikslų: padidinti tiekėjų konkurenciją ir sumažinti (ar net eliminuoti) galimus draudžiamus susitarimus tarp tiekėjų. Galiausiai, skirtingai nei įprasta manyti, pasirinkus tinkamą pirkimo objekto skaidymo strategiją galima sudaryti sąlygas gauti daugiau ir konkurencingesnius pasiūlymus (masto ekonomija) ir taip racionaliau panaudoti viešajam pirkimui skirtas lėšas.

Seminaro metu aptarsime reikalavimus, kurių privalu laikytis, priimant sprendimą dėl pirkimo objekto (ne)skaidymo, kokiais atvejais galima vadovautis įstatyme nustatytomis išimtimis dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis, galimus pirkimo objekto skaidymo būdus bei užsienio praktikoje taikomas pirkimo objekto skaidymo į dalis strategijas.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų V modulio 2 p. ir XIV modulio 1, 2 ir 3 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.15 Seminaras

10.15 – 10.30 Pertrauka

10.30 – 11.30 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.