Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

Su lektoriumi Karoliu Kačerausku

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

139,00 

Aprašymas

Viešųjų pirkimų sistema – sudėtinga, daugianarė sistema, kurios veikimą reglamentuoja eilė Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių teisės aktų. Konkretaus teisės akto taikymas priklauso nuo subjekto, kuris vykdo viešąjį pirkimą, statuso ar nuo paties pirkimo objekto specifikos.

Seminaro tikslas – supažindinti su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Europos Sąjungos (ES) bei nacionaliniais teisės aktais: ES sutarčių, ES reglamentų bei direktyvų svarba ir jų taikymo ypatumais, Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, poįstatyminių teisės aktų taikymo ypatumais bei teismų formuojamais precedentais ir jų reikšme. Seminaro metu taip pat aptarsime Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl viešųjų pirkimų ir kitų ES įpareigojančių tarptautinių susitarimų svarbą vykdant viešuosius pirkimus.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų I modulio 1, 3, 4 ir 5 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.30 Seminaras

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Seminaras

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.