Viešasis sektorius – inovacijų lyderis? Misija įmanoma

Skaičiuojama, kad per 2022-uosius viešųjų pirkimų biudžetas buvo apie 8,3 mlrd. EUR, tačiau tik apie 0,67 proc. šios sumos buvo skirta inovatyviems pirkimams. Šis skaičius glumina bei stebina blogąja prasme - ypač atsižvelgiant į viešas deklaracijas, kad ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos konkurencingumo ir ekonomikos plėtros pagrindas yra inovacijos, kurios, be kita ko, lemia ir geresnę viešųjų paslaugų kokybę.

Skaityti daugiauViešasis sektorius – inovacijų lyderis? Misija įmanoma

Krizės ir galimybė keisti viešojo pirkimo sutartis

Sutartinių įsipareigojimų vykdymui šiandien didžiulius iššūkius kelia krizės ir neapibrėžtumai - augančios energijos kainos, mažėjantys gamybos pajėgumai, trūkinėjančios tiekimo grandinės. Vykdantys viešuosius pirkimus ar įgyvendinantys viešojo pirkimo sutartį neišvengiamai susiduria su situacijomis, kai, pasikeitus aplinkybėms ir situacijai rinkoje, norime keisti ir viešojo pirkimo sutarties sąlygas, taip pat ir kainą. Kada, kokia apimtimi ir kaip galime tai padaryti?

Skaityti daugiauKrizės ir galimybė keisti viešojo pirkimo sutartis