Tiekėjų pašalinimo pagrindai

Su lektoriumi Karoliu Kačerausku

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

139,00 

Aprašymas

Europos Sąjunga ir atitinkamai valstybės narės, įskaitant Lietuvą, nustatė, kad viešuosiuose pirkimuose gali dalyvauti ir siekti sudaryti viešojo pirkimo sutartį (gauti viešąsias lėšas) tik tie tiekėjai, kurie gali būti laikomi patikimais. Šiuo tikslu viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti pašalinimo pagrindai, kurie vienais atvejais yra privalomi, kitais – galimi nustatyti. Kita vertus, vien tai, kad tam tikru metu tiekėjas turi pašalinimo pagrindą, dar nereiškia, kad jis visais atvejais bus šalinamas iš viešojo pirkimo procedūros ir negalės siekti sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Teisės aktai tiekėjams palieka galimybę „apsivalyti“ ir tai parodyti perkančiajai organizacijai, pateikiant tinkamus „apsivalymo“ įrodymus. Šiuo atveju, perkančiajai organizacijai palikta teisė nuspręsti, ar tiekėjo pateikti „apsivalymo“ įrodymai yra pakankami ir priimti sprendimą dėl galimybės tokiam tiekėjui dalyvauti tolesnėje viešojo pirkimo procedūroje. Tačiau praktikoje dažnai kyla klausimas, kokie įrodymai turėtų būti laikomi pakankamais ir kaip dėl tokių įrodymų vertinimo neįsivelti į ginčus su tiekėjais.

Seminaro metu aptarsime pašalinimo pagrindų tikslą bei atskirų pašalinimo pagrindų turinį, kokie ir kokiais atvejais pašalinimo pagrindai yra privalomi, o kurie jų laikytini neprivalomais. Panagrinėsime perkančiųjų organizacijų teises ir pareigas vertinant tiekėjų patikimumą, tiekėjų „apsivalymo“ procedūros reikšmę bei „apsivalymo“ įrodymų pakankamumo vertinimo aspektus.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų VI modulio 3 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti  reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.30 Seminaras

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Seminaras

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.