Viešieji pirkimai: ginčų sprendimas civiline ir administracine tvarka

Su lektoriumi Aurimu Baniu

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 5 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

 

Kategorija:

119,00 

Aprašymas

Tinkamas pasirengimas viešojo pirkimo vykdymui, pagrįstų ir motyvuotų sprendimų priėmimas pirkimo vykdytojui leidžia išvengti ginčų ar bent jau sumažinti tikimybę, kad toks ginčas kils. Tačiau kartais net ir labai gerai pasiruošus ar priėmus teisiškai pagrįstus sprendimus ginčo išvengti nepavyksta, ypač tais atvejais, kai pirkimo objektas yra didelės vertės ar kelia didelį rinkos dalyvių suinteresuotumą. Ginčas viešajame pirkime gali kilti bet kurioje viešojo pirkimo procedūros vykdymo stadijoje. Pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus tokiems ginčams taikomos taisyklės, kurių nesilaikius pretenzijos ar ieškiniai gali būti atmesti. Praktikoje dažnai su tokiomis situacijomis susiduriama praleidus pretenzijos pateikimo terminus, netinkamai suformulavus pretenzijos ar ieškinio dalyką ar reikalavimus.

Svarbu ir tai, kad praktikoje ginčai, susiję su viešojo pirkimo vykdymu, gali kilti ne tik tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo. Šiame kontekste būtina žinoti, kad viešųjų pirkimų vykdymo teisėtumą prižiūri eilė kontroliuojančių institucijų, todėl ginčas gali kilti ir tarp pirkimo vykdytojo ir viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos. Tokie ginčai, skirtingai nei ginčai, kilę tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo, sprendžiami ne civiline, o administracine tvarka.

Seminaro metu aptarsime viešųjų pirkimų ginčų sprendimo civiline tvarka ypatumus bei jiems keliamus reikalavimus, dalinsimės patarimais, kaip tinkamai suformuluoti pretenzijos ir ieškinio dalyką bei keliamus reikalavimus. Taip pat aptarsime ginčų sprendimo administracine tvarka aspektus: kada ir kokia tvarka gali būti skundžiami kontroliuojančių institucijų priimami sprendimai.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų XX modulyje (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.30 Seminaras

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Seminaras

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 13.45 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.