Viešųjų pirkimų principai ir tikslai

Su lektoriumi Karoliu Kačerausku

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

139,00 

Aprašymas

Viešųjų pirkimų principai – viešųjų pirkimų vykdymo pamatas ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas. Todėl viešuosius pirkimus vykdančios organizacijos privalo jais vadovautis, priimant bet kokį sprendimą tiek viešojo pirkimo procedūros vykdymo, tiek viešojo pirkimo sutarties įgyvendinimo metu. Teismai akcentuoja, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas (netgi nesant konkrečios teisės normos pažeidimo) yra savaime pakankamas pagrindas naikinti perkančiosios organizacijos sprendimus. Svarbu ir tai, kad viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai nereglamentuoja visų įmanomų situacijų ir klausimų, su kuriais gali susidurti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai. Tokiose situacijose atsakymą į kilusį klausimą galima surasti tik taikant viešųjų pirkimų principus.

Todėl tik gerai suprantant viešųjų pirkimų principų turinį galima sėkmingai įvykdyti viešųjų pirkimų procedūrą. Tačiau viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai nepateikia viešųjų pirkimų principų sampratos. Jų turinį geriausiai galima suprasti nagrinėjant Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių teismų praktiką.

Seminaras skirtas apibendrinti ES ir nacionalinių teismų formuojamą praktiką ir atskleisti viešųjų pirkimų principų turinį, jų taikymo ribas bei tarpusavio sąveiką.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų I modulio 2 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.30 Seminaras

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Seminaras

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.