Pirkimo dokumentai: reikalavimai, rengimo principai ir keitimo galimybės

Su lektorėmis Živile Cibutavičiene ir Neringa Virbickaite

Seminaro data:

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Seminaro pradžia: 13.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

 

Kategorija:

89,00 

Aprašymas

Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja pirkimo vykdytojus pirkimo dokumentus rengti tiksliai, aiškiai ir be dviprasmybių. Juos sudaro ne tik parengta techninė specifikacija, kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, bet ir skelbimas apie pirkimą, tiekėjams teikiami paaiškinimai, patikslinimai. Neretai pirkimo vykdytojai pasiklysta tarp reikalavimų pirkimo dokumentų rengimui, neišvengiama dviprasmybių, klaidų, kas neabejotinai lemia ne tik ginčus pirkimo procedūrų procese, bet dažnu atveju – ir pirkimo nutraukimą.

Praktikoje taip pat galima pastebėti, kad pirkimo vykdytojas, vykdydamas mažos vertės pirkimą, kuris pagal teisės aktų reikalavimus gali būti atliktas žymiai paprasčiau, pirkimo dokumentus parengia taip, lyg vykdytų supaprastintą ar tarptautinį pirkimą. Tokiose situacijose pirkimo vykdytojas padidina administracinę naštą tiek sau, tiek pirkime siekiantiems dalyvauti tiekėjams bei apsunkina pirkimo vykdymo procesą, nors tą patį rezultatą gali pasiekti ir vykdydamas pirkimą paprasčiau.

Seminaro metu aptarsime, kas privalo būti nurodyta pirkimo dokumentuose ir kokių klaidų derėtų vengti, pakalbėsime apie pirkimo dokumentų ir skelbimo apie pirkimą teisinį santykį bei patarsime, kaip paprasčiau įvykdyti mažos vertės pirkimą.

Vykdant viešojo pirkimo procedūras kyla poreikis pakeisti paskelbtas pirkimo sąlygas, tačiau ne visuomet tai galima daryti. Šio seminaro metu aptarsime ir atvejus, kada ir kokius pirkimo sąlygų reikalavimus galima tikslinti ar keisti, kokiais kriterijais reikia vadovautis priimant šiuos sprendimus bei kokius veiksmus privalome atlikti, jei pirkimo sąlygas keisti galime.

Seminaro darbotvarkė:

12.45 – 13.00 Registracija į seminarą

13.00 – 14.30 Seminaras (Živilė Cibutavičienė)

14.30 – 14.45 Pertrauka

14.45 – 15.30 Seminaras (Živilė Cibutavičienė)

15.30 – 16.15 Seminaras (Neringa Virbickaitė)

Jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą.

Pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.