Neringa Virbickaitė Hil.lt Expertė

Neringa Virbickaitė

yra Mykolo Romerio universiteto Viešųjų pirkimų teisės programos lektorė, viešųjų pirkimų ekspertė, teisininkė, turinti daugiau nei 17 metų praktinės patirties viešųjų pirkimų vykdymo priežiūros bei daugiau nei 12 metų praktinės patirties pažeidimų, susijusių su viešaisiais pirkimais, valdymo srityse. Patirtį viešuosiuose pirkimuose lektorė sukaupė dirbdama Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA), kuri atsakinga už ES fondų investicijų administravimą, perkančiojoje organizacijoje bei pas tiekėją, konsultuodama tarptautinę Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), dirbdama vienoje didžiausių advokatų kontorų Lietuvoje ir atstovaudama tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų interesus bei užsiimdama individualia konsultacine ir ekspertine veikla.

Sukaupta patirtimi bei žiniomis lektorė dalinasi viešųjų pirkimų praktiniuose mokymuose, seminaruose bei konferencijose Lietuvoje ir užsienyje – ji parengė mokymo programas ir vedė mokymus ES investicijas administruojančių institucijų darbuotojams, ES lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams, bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) vesdama seminarus perkančiosioms organizacijoms. Nuo 2010 m. lektorė yra pravedusi 1000+ akademinių valandų mokymų viešųjų pirkimų temomis.