Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai

Su lektore Neringa Virbickaite

Seminaro data: 2023 03 29

Seminaro trukmė: 2 ak. val.

Seminaro pradžia: 13.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

46,00 

Aprašymas

Perkančiosios organizacijos turi pareigą sudaryti viešojo pirkimo sutartį tik su tokiu tiekėju, kuris turi reikiamus pajėgumus ją įgyvendinti. Tai reiškia, kad – skirtingai, nei dažnai manoma – perkančioji organizacija neturi siekti išsirinkti „pajėgiausią“ (didžiausius pajėgumus rinkoje turintį) tiekėją, o tik tokį tiekėją, kuris turi tokius pajėgumus, kurie yra būtini tai konkrečiai sutarčiai įgyvendinti.

Perkančiosios organizacijos, norėdamos patikrinti tiekėjų turimus pajėgumus, gali nustatyti kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos turės atitikti kiekvienas viešajame pirkime siekiantis dalyvauti tiekėjas.

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys įstatymai numato, kad kvalifikacijos reikalavimai yra nustatomi vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (Metodika). Įvertinus Metodikos nuostatas matyti, kad perkančiosios organizacijos gali nustatyti ne tik Metodikoje įtvirtintus kvalifikacijos reikalavimus. Tai reiškia, kad Metodika nenustato jokių privalomų kvalifikacijos reikalavimų. Perkančioji organizacija yra laisva pasirinkti tokius reikalavimus, kurie jai leis geriausiai įsitikinti tiekėjo turimais pajėgumais konkrečios sutarties įgyvendinimui. Tačiau kad ir kokius kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasirinktų taikyti, ji juos privalo nustatyti vadovaujantis Metodikoje įtvirtintais principais bei pagrindiniais reikalavimais. Būtent šiuos pagrindinius principus ir reikalavimus aptarsime seminaro metu.

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, šis seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų VI modulio 1, 2, 4 ir 5 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti reikalavimai).

 

Seminaro darbotvarkė:

12.45 – 13.00 Registracija į seminarą

13.00 – 14.30 Seminaras

Jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite ir po mokymų.

Pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.