Viešojo pirkimo sutarties keitimas: reglamentavimas ir galimybės

Su lektore Neringa Virbickaite

Seminaro data: 2023 11 22

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

Seminaro pradžia: 9.00

Seminaro vieta: nuotolinis seminaras

Kategorija:

139,00 

Aprašymas

Viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo metu kyla ar gali kilti poreikis pakeisti jų vykdymo sąlygas. Kartais jas keisti norime, nes atsiranda poreikis atlikti smulkius patikslinimus, o kartais toks poreikis kyla dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių. Bet kuriuo atveju, viešojo pirkimo sutartį keisti galima išimtinai tik viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Nesant tokio pagrindo, viešųjų pirkimų sutartis keisti draudžiama. Susidūrus su tokia situacija, pirkimo vykdytojas turėtų nutraukti viešojo pirkimo sutartį ir viešąjį pirkimą atlikti iš naujo.

Pastaraisiais metais vykdant viešųjų pirkimų sutartis susiduriama ir su krizėmis, kurios atskirais atvejais daro ypač didelį poveikį viešojo pirkimo sutarties įgyvendinimui, dėl ko atsiranda poreikis keisti jos pradines sąlygas. Tačiau praktikoje ne visada žinome, kokiu teisiniu pagrindu vadovautis, kuriais atvejais ir kokia apimtimi tai daryti galime.

Seminaro metu aptarsime viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus pagrindus ir jų esmę bei tarpusavio sąsajas, taip pat išsamiai aptarsime praktines situacijas, paaiškinsime, kada ir kokia apimtimi galime teisėtai pakeisti viešojo pirkimo sutarties sąlygas, pateiksime įžvalgų kokius argumentus pasitelkti, kaip sutarties (įkainio) keitimą pagrįsti, kokiais duomenimis remtis.

Esant pagrįstoms aplinkybėms tiekėjas ar rangovas savo iniciatyva gali kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu peržiūrėti sutarties nuostatas ar kainą (įkainius), taigi šis seminaras naudingas ne tik perkančiosioms organizacijoms, bet ir tiekėjams (rangovams), valstybės ar ES lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams.

 

Pastaba. Šis seminaras naudingas visiems viešųjų pirkimų specialistams, o asmenims, kurie siekia gauti viešųjų pirkimų specialisto atestatą, šis seminaras padės įgyti ar pagilinti žinias pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimų specialistų žinių patikrinimo turinio reikalavimų IX modulio 1 ir 3 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbti reikalavimai).   

 

Seminaro darbotvarkė:

8.45 – 9.00 Registracija į seminarą

9.00 – 10.30 Seminaras

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Seminaras

12.15 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 Seminaras

Registracija ir apmokėjimas: jei dėl organizacijos vidaus taisyklių negalite už mokymus sumokėti mūsų el. parduotuvėje, paspauskite Registruotis į mokymus ir užpildykite registracijos formą arba parašykite mokymai@hil.lt ir mes jums išsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą arba sąskaitą faktūrą. Sumokėti galėsite po mokymų.

PVM: pagal PVM įstatymo 22 str. 1 dalį kvalifikacijos kėlimo paslaugos PVM neapmokestinamos.